האם לדעתך חשוב להניח תפילין יום יום
לקישורים נוספים...
תפילין בבולביה
תפילין בגובה 36,000 רגל
חב"דניק מניח תפילין
נשיא המדינה שמעון פרס מניח תפילין עם ידידו הרה"ח ר' מאיר זיילר מנחלת הר חב"ד.
תפילין של בר-מיצווה
זוג תפילין
קצין מניח תפילין במטוס
ישראל
הרבי עם תפילין
לתמונות נוספות...
tzvika770
אנו מברכים "להניח תפילין" ולא "לקשור", כלשון הציווי בתורה, "וקשרתם"?

תשובת הרב

ארבע פעמים מוזכרת מצוות תפילין בתורה. פעמיים התורה משתמשת בביטוי "והיו / והיה" על תפילין של-יד ושל-ראש יחד (שמות יג,ט. טז), ופעמיים היא נוקטת את הביטוי "וקשרתם" על של-יד, ואילו על של-ראש היא אומרת "והיו" (דברים ו,ח. יא,יח).

הרמב"ם מבחין הבחנה זו בין תפילין של-יד לתפילין של-ראש, ואומר: "מניחים אותן (את התפילין של ראש) על הראש וקושרים אותן (את התפילין של-יד) על היד".

בכל-זאת מברכים 'להניח תפילין', והברכה חלה על תפילין של-יד ועל תפילין של-ראש גם יחד. מדוע אין מברכים 'לקשור תפילין'? על כך ניתנו כמה תשובות:

המהרי"ט (רבנו יוסף מטראני) סבור, שהציווי "וקשרתם" אין כוונתו הנחת התפילין אלא עשיית הקשר (כשם ש"וכתבתם על מזוזות" כוונתו לכתוב על הקלף, כדי להכינו לקביעה בפתח, ולא לכתוב ישירות על מזוזת הפתח). אך פוסקים אחרים פירשו ש"וקשרתם" אמור על ההנחה.

הב"ח ('בית חדש') מבאר, שהברכה "להניח תפילין" מדגישה כי עיקר המצווה אינה עצם הקשירה, אלא שיהיו מונחות עליו כל היום, ולפחות בזמן קריאת-שמע ותפילה.

אבל ה'צפנת פענח' (הרוגצ'ובי) מפרש בדעת הרמב"ם, שאכן בשל-יד המצווה היא רק ברגע הקשירה, ואילו בשל-ראש המצווה היא שהתפילין יהיו מונחות עליו בכל רגע, אלא שלמדו חז"ל כי בשעה שהתפילין מונחות על הראש צריכות התפילין של-יד להיות על היד, וזה פרט נוסף במצות תפילין של-ראש. בזה מסביר הרבי מליובאוויטש גם את דברי אדמו"ר הזקן, שברכת 'להניח' היא על שתיהן, ומלבד זה תיקנו ברכה מיוחדת ("על מצוות תפילין") על של-ראש, "שהיא חשובה, והיא עיקר המצווה".

מקורות: מנחות לו,א. רמב"ם בראש הל' תפילין. צפנת פענח שם פ"ד ה"ד. דרישה, ב"ח וא"ר סי' כה. שו"ע אדמו"ר הזקן שם סי"ג-יד. שו"ת מהרי"ט ח"ב סי' ז. לקוטי שיחות לט,24 (=שלחן המלך סי' כה עמ' ס), ועיי"ש יט, 47.

הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. loUUWqDkpnRA Mahala (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/01/16 19:02
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

רפלקסולוג (73)
נועה (43)