האם לדעתך חשוב להניח תפילין יום יום
לקישורים נוספים...
קצין מניח תפילין במטוס
תפילין של בר-מיצווה
ישראל
זוג תפילין
נשיא המדינה שמעון פרס מניח תפילין עם ידידו הרה"ח ר' מאיר זיילר מנחלת הר חב"ד.
חב"דניק מניח תפילין
תפילין בבולביה
תפילין בגובה 36,000 רגל
הרבי עם תפילין
לתמונות נוספות...

כשהתורה מצווה אותנו על מצוות תפילין, היא כותבת את המלה "ידך" שלא כמקובל: "והיה לאות על ידכה" (שמות יג, טז) ובכך רומזת לנו התורה שיש להניח את התפילין על "יד כהה", כלומר, על היד החלשה יותר. חז"ל גם למדו מהפסוק "וקשרתם וכתבתם" (דברים ו, ח-ט), שאת התפילין יש לקשור באמצעות אותה יד שבה כותבים. ולכן מניחים את התפילין על יד שמאל, היד החלשה, וקושרים אותן באמצעות היד שבה כותבים, יד ימין.

מזה מובן שאיטר, אדם שידו החזקה היא יד שמאל, מניח את התפלין על ידו החלשה, יד ימין. אך הקביעה מיהו איטר נעשית בעיקר לפי היד שבה הוא כותב. ולכן מי שכותב  ביד ימין, אף שהוא עושה את כל שאר המלאכות ביד שמאל, אינו נחשב איטר לעניין תפילין ועליו להניחן על ידו השמאלית, ככל אדם.

לכלל זה יש יוצא מהכלל, והוא אדם שהיה רגיל לכתוב ביד מסויימת ולאחר מכן הרגיל את עצמו לכתוב ביד השניה. במקרה זה אין אנו קובעים שיד זו, שבה הוא כותב עכשיו, היא ידו החזקה, אלא אם כן הוא גם עושה בה את כל שאר המלאכות. מי ששולט בשתי ידיו – דינו ככל אדם.

כדאי לדעת, שאם רואים אצל הבן נטיה חזקה לעשות הכל ביד שמאל, אין זה רצוי לשבור נטיה זו, גם בגלל הנזק הנפשי שהדבר עלול להסב, וגם משום שכתוצאה מכך הוא עלול להיות "ספק איטר" לעניין תפילין והדבר יעורר את השאלות שלעיל.

נ שו"ע הרב סימן כז. שו"ת צמח-צדק מליובאוויטש או"ח סימן י"ב. קובץ יגדיל- תורה (ברוקלין) חו' לח. "דבר הלכה" חלק ב'.
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

רפלקסולוג (73)
נועה (43)