האם לדעתך חשוב להניח תפילין יום יום
לקישורים נוספים...
תפילין בבולביה
תפילין בגובה 36,000 רגל
חב"דניק מניח תפילין
נשיא המדינה שמעון פרס מניח תפילין עם ידידו הרה"ח ר' מאיר זיילר מנחלת הר חב"ד.
תפילין של בר-מיצווה
זוג תפילין
קצין מניח תפילין במטוס
ישראל
הרבי עם תפילין
לתמונות נוספות...
tzvika770

אלישע בעל כנפיים

בתקופת השלטון הרומי בארץ ישראל, גזר מלך רומי גזרה רעה על ישראל: "אין להניח יותר תפילין, וכל המניח תפילין יהרג!". היהודים פחדו והסתגרו בבתיהם והניחו תפילין בסתר כדי שהרומאים לא יוכלו לראותם בעת הנחת התפילין ובזמן התפילה.

באותו הזמן חי איש צדיק ושמו אלישע. אלישע היה רגיל להיות מעוטר בתפילין כל היום. גם כשהיה יוצא לרחוב היו התפילין מונחות על ראשו. כל כך חיבב אלישע את מצוות הנחת התפילין עד שלא רצה לוותר על קיומה גם בזמן מסוכן זה, והמשיך להניח את התפילין כפי שהיה רגיל. בבוקר היה מניח את התפילין בבית הכנסת ומתפלל, אחר כך יוצא לרחוב ובדרכו לביתו, אפילו כשעבר בשוק, היו מונחים התפילין על ראשו.

בוקר אחד כאשר הלך אלישע מבית הכנסת לביתו כשהוא מעוטר בתפילין, ראה אותו מרחוק אחד החיילים הרומים, שאותם הפקיד המלך במיוחד כדי לשמור על קיום גזרתו. כשהבחין החייל באלישע הולך כאשר תפילין מעטרות את ראשו, החל לרדוף אחריו. אלישע שהבחין בו, החל אף הוא לרוץ בכל כוחו לביתו, אולם החייל שהיה צעיר והיטיב לרוץ החל מתקרב לאלישע. ראה אלישע כי תיכף יסיג אותו החייל והחל מתפלל בליבו אל בורא עולם שיעשה לו נס ויציל אותו. לאחר מכן הוריד אלישע את התפילין מעל ראשו והחזיק אותן בידיו.

בינתיים הספיק החייל להגיע אל אלישע, תוך כדי שהוא צועק: עמוד! ראיתי תפילין על ראשך נכון? מה אתה מחזיק בידיך?. אלישע עמד כשידיו מכסות את התפילין ואמר: "כנפי יונה". החייל הרומי לא האמין לו וביקש מאלישע לפתוח את ידיו, על מנת שיוכל לראות מה יש בהן. פשט אלישע את ידיו והנה, כנפי יונה בידיו. התפילין הפכו לכנפי יונה לבנות וצחורות. לטש החייל הרומי את עיניו בפליאה, הביט שוב ושוב, אך ללא ספק כנפי יונה היו בידיו של אלישע. "היה נדמה לי שראיתי אותך כשתפילין על ראשך. אולם יש לך כנפי יונה. מדוע ברחת ממני? הרי מותר להחזיק כנפי יונה. לך לשלום!"

מאותו היום קראו כולם לאלישע על שם הנס שקרה לו "אלישע בעל כנפיים".

מובן מכאן - העניין שאמר אלישע 'כנפי יונה' לא היה סתם, מכיון שנמשלו ישראל ליונה, ככתוב: "כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירק חרוץ" (תהלים סח). ללמדנו שכשם שכנפי היונה מגינות על היונה, שאינה מגינה על עצמה בפיה כשאר העופות אלא בכנפיה, כך ישראל – המצוות מגינות עליהם שלא יגיע אליהם כל נזק.

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

רפלקסולוג (73)
נועה (43)